Contacte

El ‘Podem que volem’ és una iniciativa sorgida de persones inscrites en Podem, en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, que té com a finalitat debatre i fer propostes de forma oberta i transparent, per millorar el funcionament intern del partit.

Aquest espai sorgeix de la necessitat de recuperar i donar garanties sobre els principis de Democràcia, Participació i Transparència que persegueix Podem des dels seus orígens. D’aquesta iniciativa pot participar tota persona que ho desitgi, amb el compromís únic de fer, amb independència del diagnòstic i l’esperit crític, una aportació constructiva.

El ‘Podem que volem’ es una iniciativa surgida de personas inscritas en Podem, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de les Illes Balears, que tiene como finalidad debatir y hacer propuestas de forma abierta y transparente para mejorar el funcionamiento interno del partido.

Este espacio surge de la necesidad de recuperar y dar garantías sobre los principios de Democracia, Participación y Transparencia que persigue Podemos desde sus orígenes. De esta iniciativa puede participar toda persona que lo desee, con el compromiso único de hacer, con independencia del diagnóstico y el espíritu crítico, un aporte constructivo.

Si vols participar o rebre més informació, contacta amb nosaltres:

Anuncis