Manifest base

En la primera Assemblea que relitzem, al municipi mallorquí de Sineu, duim a terme un caucus per determinar els aspectes febles de l’actual Podem, i sobre aquesta base realitzar propostes de millora. D’allí va sortir el Manifest de Sineu: Democràcia, Transparència i Participació, el Podem que volem, un document que encara está en construcció.

El document ha anat canviant fins aquesta versió:

Darrera versió del Manifest

 

Anuncis